Jernstøberiet er ved at blive omdannet til Asaa’s kulturfabrik.
I den proces har der været følgende milepæle og status:

• 465.000 kr. doneret af 348 Folkeaktionærer
• 300.000 kr. doneret af Sparekassen Danmark – Dronninglund Fonden
• 16. september 2020 stiftelse af Fonden Jernstøberiet, Asaa – Vores Kulturfabrik
• 1. december 2020 – Fonden tinglyst ejer af Havnegade 39, 9340 Asaa
• Februar 2021 §8-tilladelse til ændret anvendelse (Miljøgodkendelse)
• Cvr-nummer 41849630 momsregistreret i Erhvervsstyrelsen
•   15.000 kr. Forsikringsselskabet Vendsyssel (Sponsorat vand/kloak)
• 300.000 kr. Stats/Kommunale midler – Områdefornyelse
• 500.000 kr. Det kommunale Kultur-Anlægsbudget 2022
• 275.000 kr. LAG-nord til renovering af tag
• 500.000 kr. Sparekassen Danmark – Dronninglund Fonden september 2022

Der modtages gerne originale effekter fra Jernstøberiet, se “kontakt”.

Her er blandede billeder fra årets arrangementer i Jernstøberiet: