Jernstøberiet er ved at blive omdannet til Asaa’s kulturfabrik.