Jernstøberiet er ved at blive omdannet til Asaa’s kulturfabrik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er blandede billeder fra årets arrangementer i Jernstøberiet: