2020 Jernstøberiet ved overtagelsen

Jernstøberiet var nok lidt rodet men rimeligt velholdt ved overtagelsen.